fbpx

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych – program dr S. Masgutovej
W Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według dr S. Masgutovej możemy pracować z jednym z programów podstawowych, którym jest Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych.

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia.

Co to są odruchy?

Nasze odruchy są automatyczną i spontaniczną reakcją na różne bodźce. Odruchy pełnią funkcje ochrony i obrony w naszym życiu. Aktywizują się w sytuacjach stresu, pomagają nam w przetrwaniu, ale równocześnie, w tym samym czasie, ograniczają nasze wybory i możliwości kreatywnego myślenia.
Odruchy są również podstawą kształtowania się nawyków, rozwoju aktywności poznawczej oraz sfery emocjonalnej. Jedynym warunkiem ich pełnowartościowego funkcjonowania jest pojawienie się, rozwój i integracja w swoim czasie określonym przez przyrodę.

W szerokim rozumieniu odruch – to kierowana przez układ nerwowy reakcja ciała, powstająca w odpowiedzi na drażnienie receptorów na skórze, ścięgnach, mięśniach określonego obszaru ciała, błony śluzowej, źrenic.
Dziecko rodzi się z kompleksem odruchów, których sens polega na naturalnym przystosowaniu się organizmu do otaczającego środowiska i rozwoju działalności psychicznej, tj. odruchami bezwarunkowymi lub wrodzonymi.

Niezintegrowany odruch

Z różnych powodów także życiowych w wyniku urazu, stresu w życiu płodowym, w czasie porodu lub pierwszych dniach życia może dojść do niewykształcenia się odruchu, nie zostanie on zintegrowany z całym układem – systemem ruchowym.
Niezintegrowane odruchy kierują procesy myślowe do tyłomózgowia aktywizując strategię obronną mózgu, co potem może prowadzić do:

 • przeciążenia procesów nerwowych;
 • nieprawidłowego napięcia mięśniowego;
 • przeszkadza:
 • – adekwatnej percepcji;
 • – racjonalnemu myśleniu;
 • – w posługiwaniu się wiedzą;
 • wpływa też w znacznym stopniu na procesy emocjonalne dziecka czy osoby dorosłej.

W czym pomaga Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych:

 • uczy prawidłowych wzorców ruchowych takich jak:
 • – czworakowanie,
 • – siedzenie,
 • – chodzenie;
 • poprawia:
 • – napięcie mięśniowe,
 • – koordynację ruchową,
 • – rozwój ruchowy oraz technikę chodu,
 • – koordynację wzrokowo – ruchową,
 • – orientację w przestrzeni;
 • zmniejsza zachowania agresywne.

Na czym polega terapia Integracji Odruchów Dynamicznych i Postruralnych?

 1. Terapia Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej jest skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych, w różnym stanie fizycznym i umysłowym.
 2. Terapia opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów.
 3. Poprzez dotyk, masaż podlegający określonym schematom, rozwijamy zespół odruchów dla ułatwienia ich dojrzewania i integracji z całym układem ruchowym, co gwarantuje prawidłowy rozwój ruchowy, intelektualny i emocjonalny.

Integrację odruchów dynamicznych i posturalnych wykorzystujemy zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi;
 • autyzmem;
 • zachowaniami agresywnymi;
 • lękami i fobiami;
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym;
 • nadpobudliwością psychoruchową;
 • trudnościami w nauce;
 • dysleksją;
 • zaburzeniami mowy;
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

Źródła:
www.masgu.com
www.asto.edu.pl
www.ami.org.pl

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close